Prečo vytvárať kvalitné spätné odkazy?

Musíte poznať 2 dôležité body pri získavaní a budovaní spätných odkazov:

1. Linkbuilding-budovanie odkazov je hlavnou súčasťou SEO. Ak nemáte silnú značku a  nezískavate odkazy bez námahy, bez odkazov nebudete napredovať.

2. Vytváranie spätných odkazov by sa nemalo nikdy zastaviť.  Je neustálou súčasťou marketingu vašich webových stránok. 

kvalitne odkazy

Faktory a hodnoty, ktoré ovplyvňujú kvalitu spätných odkazov:

Text kotvy

Text ukotvenia (kľúčové slovo), ktoré odkazuje na vašu webovú stránku.

Relevantnosť

Kvalitné odkazy s rovnakou tematikou ako vaša webová stránka má vysokú hodnotu.

Autorita

Získavajte spätné odkazy z populárnych a navštevovaných webových stránok.

Dôvera

Kvalitné odkazy z iných dôverných webov prinesie väčšiu dôveru vašim webovým stránkam.

Ďalšie kritéria hodnotenia odkazov:

Časové faktory

Všetky faktory – rýchlosť, množstvo a pravidelné pridávania kvalitných odkazov.

Zdrojová nezávislosť

Spätné odkazy umiestnené z nezávislých webov tretích strán, iné IP adresy, domény a servery.

Rozmanitosť zdrojov

Získavajte odkazy z rôznych zdrojov ako príspevky z blogov, videa, infografika, obrázky, gify, fórum, diskusie, pdf súbory a pod.

Kontext relevantnosti

Hodnotenie vašich odkazov podľa odkazov a textu  v okolí, umiestnenie odkazu na hlavnej stránke, externé odkazy na odkazovú stránku.